זמן עסקים משה זיגדון כ"א סיון, תשע"ד 19.06.2014
י.ד ברזאני תבנה את בית העלמין
יש זוכה במכרז להקמת בית העלמין באזור התעשייה מישור אדומים. ועדת המכרזים התכנסה השבוע בראשותו של יו"ר הוועדה, דודו מתיתהו, ובחרה את החברה הזוכה. מהחברה הכלכלית נמסר בתגובה: "אנחנו בודקים את כל הניירות, ולאחר הבדיקה נודיע על הזוכה".
כפי שנחשף בגיליון האחרון של "זמן עסקים", יוקם בית עלמין במישור אדומים והחברה הכלכלית אף יצאה למכרז שלב א' של בית העלמין. שישה קבלנים רכשו את טפסי המכרז, וביום שני שעבר נסגרה הרשימה.
ביום שני האחרון התכנסה ועדת המכרזים בראשותו של דודו מתתיהו, יחד עם חברי הוועדה: אבי רחמים, מאיר אבודרהם ודגנית פוקס. הוועדה בחרה את החברה הזוכה במכרז, אשר תקים את בית העלמין. החברה הזוכה הינה י.ד ברזאני, והיא זו שתהיה ממונה על בניית בית העלמין אלה אם יימצא פגם בטפסים שהוגשו על ידי החברה. בשלב הראשון יוקמו 450 חלקות קבורה, מבנה להספדים ושירותים, כאשר רק בשלב השני יוקמו מבנה טהרה ועוד.
מהחברה הכלכלית נמסר כי כעת הם בודקים את הטפסים של החברה הזוכה, ורק בסיום הבדיקה יפורסם שם הזוכה באופן רשמי.