בניה חוזית / בית מדרש בית אל

בניית בית המדרש המפואר בבית אל