תשתיות ופיתוח

שער יפו
מלכי ישראל
שמעון בן שטח
החלפת תשתיות עבודות פיתוח מיוחדות וביצוע מערכת תאורה יחודית המתאימה לערים עתיקות
שדרוג רחוב סואן, החלפת תשתיות, הרחבת מדרכות וריצוף גרניט
הפיכת רחוב רגיל למדרחוב יחודי

שער יפו

מלכי ישראל

שמעון בן שטח

שער יפו
החלפת תשתיות עבודות פיתוח מיוחדות וביצוע מערכת תאורה יחודית המתאימה לערים עתיקות

שער יפו

מלכי ישראל
שדרוג רחוב סואן, החלפת תשתיות, הרחבת מדרכות וריצוף גרניט

מלכי ישראל

שמעון בן שטח
הפיכת רחוב רגיל למדרחוב יחודי

שמעון בן שטח

פיתוח רחוב יפו
טיילת משרד החוץ
רחוב כורש
עבודות פיתוח לאורך הרחוב המרכזי בירושלים כהשלמה לנתיב הרכבת הקלה
טיילת המתפרסת החל ממשרדי רוה"מ בואכה משרד החוץ והמשך עד לשד' שזר (תחנה מרכזית)
שדרוג רחוב ישן בירושלים תוך שימת דגש על פרטים קטנים

פיתוח רחוב יפו

טיילת משרד החוץ

רחוב כורש

פיתוח רחוב יפו
עבודות פיתוח לאורך הרחוב המרכזי בירושלים כהשלמה לנתיב הרכבת הקלה

פיתוח רחוב יפו

טיילת משרד החוץ
טיילת המתפרסת החל ממשרדי רוה"מ בואכה משרד החוץ והמשך עד לשד' שזר (תחנה מרכזית)

טיילת משרד החוץ

רחוב כורש
שדרוג רחוב ישן בירושלים תוך שימת דגש על פרטים קטנים

רחוב כורש

דרך שכם
בניית מדרחוב מתחנה מרכזית של מזרח ירושלים לשער שכם

דרך שכם

רחבת קצין העיר
רחבה סתמית שהפכה למוקד מפגש עם אמפיתאטרון

רחבת קצין העיר

דרך שכם
רחבת קצין העיר
רחוב שץ בצלאל
בניית מדרחוב מתחנה מרכזית של מזרח ירושלים לשער שכם
רחבה סתמית שהפכה למוקד מפגש עם אמפיתאטרון
שדרוג תשתיות והפיכת הרחובות למדרחוב ירושלמי טיפוסי

דרך שכם

רחבת קצין העיר

רחוב שץ בצלאל

רחוב שץ בצלאל
שדרוג תשתיות והפיכת הרחובות למדרחוב ירושלמי טיפוסי

רחוב שץ בצלאל

רכס חלילים
פתוח שכונה יוקרתית חדשה מן המסד ועד הטפחות

רכס חלילים