תשתיות ופיתוח / רחבת קצין העיר

רחבה סתמית שהפכה למוקד מפגש עם אמפיתאטרון