תשתיות ופיתוח / רחוב כורש

שדרוג רחוב ישן בירושלים תוך שימת דגש על פרטים קטנים