תשתיות ופיתוח / פיתוח רחוב יפו

עבודות פיתוח לאורך הרחוב המרכזי בירושלים כהשלמה לנתיב הרכבת הקלה