תשתיות ופיתוח / טיילת משרד החוץ

טיילת המתפרסת החל ממשרדי רוה"מ בואכה משרד החוץ והמשך עד לשד' שזר (תחנה מרכזית)