תשתיות ופיתוח / שער יפו

החלפת תשתיות עבודות פיתוח מיוחדות וביצוע מערכת תאורה יחודית המתאימה לערים עתיקות