תשתיות ופיתוח / מלכי ישראל

שדרוג רחוב סואן, החלפת תשתיות, הרחבת מדרכות וריצוף גרניט