תשתיות ופיתוח / רכס חלילים

פתוח שכונה יוקרתית חדשה מן המסד ועד הטפחות