תשתיות ופיתוח / רחוב שץ בצלאל

שדרוג תשתיות והפיכת הרחובות למדרחוב ירושלמי טיפוסי