תשתיות ופיתוח / דרך שכם

בניית מדרחוב מתחנה מרכזית של מזרח ירושלים לשער שכם