תשתיות ופיתוח / שמעון בן שטח

הפיכת רחוב רגיל למדרחוב יחודי