מגורים / בית שמש

72 יחידות דיור בבניה רוויה רחוב אור שמח בבית שמש