מגורים / קרית ענבים

פרויקט הרחבת קיבוץ קרית ענבים כ- 250 יחידות דיור בגדלים שונים - וילות חד/דו משפחתי ודירות