מגורים / מוהליבר

מוהליבר 23 - בנין מגורים יוקרתי בתל אביב