מגורים / נוה אילן

הרחבת מושב נווה אילן 138 וילות חד/דו משפחתיים