כבישים ומחלפים / מחלף ביאליק רמלה

מחלף המחבר בין שכונת האומנים החדשה ברמלה (מצליח) לרמלה הותיקה