כבישים ומחלפים / מחלף גולומב

הארכת שדרות בגין בירושלים כולל הקמת מחלף גולומב גשר ומנהרת יציאה יחודית