כבישים ומחלפים / נחל ערוגות עין גדי

גשר נחל ערוגות נבנה בטכניקה יחודית למניעת פגיעה גם במקרה של הימצאות בולענים