כבישים ומחלפים / מסילת רכבת ירושלים בית שמש

בנית קטע מסילת הרכבת מירושלים לבית שמש