ממשיכים לפתח ולשדרג את המרחב הציבורי
חיים רייך
לאחר ההצלחה בפיתוח ושדרוג שכונת גאולה , יורחבו העבודות לקידום ופיתוח שאר השכונות החרדיות שסבלו מהזנחה . הממונה על המע"ר החרדי מ"מ ראש העיר הרב יוסף דייטש : " מטרתנו מלשפר ולשדרג את המרחב הציבורי הקיים לטובת ורווחת תושבי השכונה תוך שיתוף פעולה מלא עם התושבים ".
בימים האחרונים הסתיים סבב הדיונים הראשון לקראת התחלת תכנון עבודות פיתוחו שדרוג המרחב הציבורי באזורים נוספים בשכונות החרדיות הוותיקות , אותו מוביל הממונה על המע"ר בעירית ירושלים ממלא מ קום ראש העיר יוסף דייטש.
בדיונים שנערכו בשבועות האחרונות נדונו אזורים נוספים המתוכננים לשדרוג ופיתוח וסוכם בתיאום כי העבודות יורחבו בשלב ראשון בגזרה הקרובה לגאולה וכהמשך לעבודות שבוצעו עד כה באזור .
ואכן התכנית הנרקמת כעת היא העבודות שיחלו בעוד מספר חודשים מיד עם השלמת התכנון המפורט יבוצעו באזור הקדמי של רחוב מאה שערים עד רחוב חבקוק ויכלול את הרחובות יואל , הושע ,אבינועם ילין , שערי פינה , חבקוק ולאחר מכן בשלבים עד לרחוב שבטי ישראל .
העבודות יבוצעו על פי הניסיון שנצבר בביצוע העבודות הקודמות ועל פי אותה מדיניות לפיה כל העבודות הנדרשות לקידומה של שכונת גאולה ולהפיכתה של שכונת גאולה לשכונה נגישה יבוצעו בבת אחת . במסגרת העבודות יוחלפו כל התשתיות התת קרקעיות וכן מיסעה חדשה עפ"י כל הכבישים , תותקן מערכת תאורה חדשה במקומות הניתנים , יורחבו המדרכות בכדי להקל על הצפיפות הרבה , יותקנו ויבנו מתקני אשפה מוסדרים , יותקנו אביזרי בטיחות ובמקום תופעל תכנית מיתון תנועה שתבטיח מהירות נסיעה איטית ובטוחה יותר. הפרויקט הענק של שדרוג המרחב הציבורי נעשה ע"י חב' עדן החברה העירונית לקידום פרויקט כשעל הצד הביצועי אחראית החברה העירונית חב' מוריה .
דייטש מציין כי ע"פ אותם כללים ואמות מידה שנהגנו בעבודות הפיתוח שהובלנו במלכי ישראל ובשכונות זיכרון משה וכרם אברהם אנו ממשיכים גם כאן." אחרי הצלחה מרשימה של שדרוג המרחב הציבורי באזור גאולה אנו עוברים לעבודות שדרוג ופיתוח באזור מאה שערים והסביבה. מטרתנו היא אך ורק לשפר ולשדרג את המרחב הציבורי הקיים לטובת ורווחת תושבי השכונה תוך שיתוף פעולה מלא עם התושבים ומתוך שמירה על אופי והצביון המיוחדים של האזורים בהם אנחנו יוצאים לעבודה , אנו מחויבים אי"ה כבעבר לעשות את המרב להאיץ את העבודות ולאפשר ככל הניתן את שגרת החיים עד להשלמת העבודות.הרב דייטש הוסיף כי "גם הפעם אדרוש כי בתנאי המכרז יוצב תנאי כי במידה והקבלן המבצע יסיים את העבודות מוקדם יותר מתאריך היעד יזכה בבונוס מיוחד ע"כ .במהלך התקופה הקרובה תוצג התכנית לאנשי ציבור ועסקני השכונות לקראת היציאה לעבודות בפועל .