התחדשות עירונית

קריית משה
בן טבאי 1
בן טבאי 3
קריית משה 7, ירושלים
בן טבאי 1, ירושלים
בן טבאי 3, ירושלים

קריית משה

בן טבאי 1

בן טבאי 1

קריית משה
קריית משה 7, ירושלים

קריית משה

בן טבאי 1
בן טבאי 1, ירושלים

בן טבאי 1

בן טבאי 3
בן טבאי 3, ירושלים

בן טבאי 1

גדעון
גדעון 15, ירושלים

קריית משה